Garantie

Elektrobode biedt via haar webshop A-merk elektromaterialen aan van diverse merken. Deze merken hanteren uiteenlopende garantievoorwaarden. Via de klantenservice van Elektrobode kunt u zich laten informeren over de betreffende garantievoorwaarden die betrekking hebben op een specifiek product. De garantietermijn kan variëren tussen één en vijf jaar.

Een garantie claim kunt u via telefoonnummer 0511-700206 aan ons melden. Uiteraard kunt u ons ook een e-mail sturen. Vermeld hierin dan uw bestelnummer, besteldatum, naam, adres, telefoonnummer en een omschrijving van het probleem. Elektrobode.nl neemt uitsluitend claims in behandeling die betrekking hebben op een order via onze webshop.

Wie is verantwoordelijk voor de garantie?


De leverancier/fabrikant van de elektromaterialen verzorgt de garantie en is hiervoor verantwoordelijk. De klantenservice van Elektrobode is het eerste aanspreekpunt en bemiddelt in de afhandeling tussen de leverancier/fabrikant en de gebruiker. Wij bewaken en coördineren dit proces zorgvuldig.

Gevolgschade


Elektrobode is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade die ontstaat door een defect, een incomplete levering of schade ontstaan tijdens het transport. Bij het in ontvangst nemen van uw order, dient u zelf te controleren of uw order compleet is, het juiste product is geleverd en of er eventuele schade is ontstaan. Wij doen ons uiterste best een nalevering of vervanging door schade zo snel mogelijk te realiseren.

Uiteraard doen wij alles wat binnen ons bereik ligt, om de afgesproken levertijden na te komen. Vanzelfsprekend zijn wij hierin o.a. ook afhankelijk van onze toeleveranciers en pakketvervoerders. Onvoorziene omstandigheden en/of overmachtsituaties met betrekkingen tot leveringen kunnen we helaas niet uitsluiten. Voor schade die ontstaat door oponthoud, kunnen wij niet de verantwoordelijkheid dragen. Onkosten die worden gemaakt welke voortkomen uit vertraging, denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor het inhuren van installateurs/ monteurs, worden niet door Elektrobode vergoed.